Ders Notları
Bir Külliyenin Öyküsü | Selçuk MÜLAYİM

Bir Külliyenin Öyküsü | Selçuk MÜLAYİM

Büyük ustanın doğumuyla ölümü arasında geçen yüz yıl, belki daha fazlası, dört ayrı Osmanlı sultanının yönetim yıllarıyla örtüşüyor. Bu yıllar, aynı zamanda Avrupa Rönesansı’nın olgun…

Eylül 29, 2017
Güncel Paylaşımlar
semavi eyice

Mimar Sinan’a Kadar Külliyeler | Semavi EYİCE

İslamiyeti benimseyen Türk âlemi, ibâdet yeri olan camiyi, kültür ve sosyal yardım müesseselerinin bir merkezi olarak görmüş ve bu görüşe göre de camilerinin çevresini düzenlemiştir.Böylece...

Şubat 1, 2016 Ders Notu 387 Devamını Oku
Paul Klee

Paul Klee | Modern Sanat Üzerine

Paul Klee’nin modern sanat üzerine yazdığı bu metin 1924 yılında Jena’daki Müze’de bir sergi açılışında verdiği konferans temel alınarak hazırlanmıştır. ** Burada, gerçekte kendisini kendi özgün diliyle...

Ekim 9, 2015 Ders Notu 665 Devamını Oku
Danişmendname

Danişmendname

Danişmendname Anadolu’nun Müslüman-Türklerin hakimiyetine girmesi hakkında yazılmış halk destanı. Danişmend Gazi ve Melik Gazi’nin kahramanlıklarını, gazalarını anlatan, Battalname tarzında yazılmış olan Danişmendname’nin ne zaman ve...

Ekim 9, 2015 Ders Notu 356 Devamını Oku
Ayasofya Duvarları

Ayasofya Duvarlarında Bulunan Kazıma Tekniğinde Yapılmış Gemi Tasvirleri | Harun ÖZDAŞ

Kültür ve Turizm Bakanlığı‛ndan alınan izne bağlı olarak Ayasofya Müzesi iç mekân duvarlarında gerçekleştirilen araştırma ve incelemelerde,  çok sayıda kazıma tekniğinde yapılmış gemi tasvirleri tespit edilmiştir. İlk kez bilim...

Ekim 6, 2015 Ders Notu 396 Devamını Oku
Bedrettin Cömert

Bedrettin CÖMERT | Estetik Nedir?

Estetik Nedir? ESTETİK sözcüğünü ilk kez Alman düşünürü Alexander Gottlieb BAUMGARTEN, 1735 yılında, Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus adlı doktora tezinde kullanır. Yine Baumgarten’ın ilk cildi...

Haziran 4, 2015 Ders Notu 535 Devamını Oku
Eski Babil Çağı

Eski Babil Çağı | Erol SEVER

Ur’un yıkılması ve Üçüncü Soy’un egemenliğinin ortadan kalkmasından, 1 594 yılına kadar geçen dönemi eski Babil Çağı olarak adlandırıyoruz. Bu tarihte Hitit kralı Murşili 1.,...

Nisan 7, 2015 Ders Notu 437 Devamını Oku
Balyan Ailesi

Batılılaşma Süreci ve Nikoğos Balyan

19. Yüzyılın ortalarına kadar mimarlık alanındaki faaliyetler Hassa Mimarları Ocağı (15. yy. sonları–1831) tarafından yürütülmüştür. Bu ocak idarî açıdan, sarayın Biran (dış hizmetler) bölümünde, saraya...

Ocak 9, 2015 Ders Notu 379 Devamını Oku
Köşk Kasır Mimarisi

İstanbul’da Köşk ve Kasır Mimarisinin Gelişimine Genel Bir Bakış

Osmanlı Devleti’nin Batı dünyası ile 18. yüzyılda başlayıp gelişen ilişkilerinin ve Batılılaşma yönünde atılan adımların toplumsal yapıda yarattığı değişimleri ve etkileri, kuşkusuz mimarî alanda da...

Ocak 9, 2015 Ders Notu 1.000 Devamını Oku
Ermeni Mimarisi

Ermeni Mimarisinin Formları

Erken dönemde bir çok yenilikler yer aldı ve birçok mimarî denemeler eşzamanlı olarak yapıldı. Bundan dolayıdır ki, Ermeni yapılarının tarihsel gelişimini tümüyle çizgisel bir hat üzerinde...

Ocak 9, 2015 Ders Notu 411 Devamını Oku

TemaHex