Ders Notları
Bir Külliyenin Öyküsü | Selçuk MÜLAYİM

Bir Külliyenin Öyküsü | Selçuk MÜLAYİM

Büyük ustanın doğumuyla ölümü arasında geçen yüz yıl, belki daha fazlası, dört ayrı Osmanlı sultanının yönetim yıllarıyla örtüşüyor. Bu yıllar, aynı zamanda Avrupa Rönesansı’nın olgun…

Eylül 29, 2017
Güncel Paylaşımlar

Bir Külliyenin Öyküsü | Selçuk MÜLAYİM

Büyük ustanın doğumuyla ölümü arasında geçen yüz yıl, belki daha fazlası, dört ayrı Osmanlı sultanının yönetim yıllarıyla örtüşüyor. Bu yıllar, aynı zamanda Avrupa Rönesansı’nın olgun...

Eylül 29, 2017 Ders Notu 128 Devamını Oku

1453’den Önce İstanbul | Doğan KUBAN

İstanbul çevresinde ilk yerleşmenin, Kadıköy’de Kurbağalıdere kenarında, Truva’nın erken katlarıyla eş zamanlı bir kültüre mensup olduğu, bazı kalıntılardan anlaşılıyor. İstanbul yarımadasının burnunda Trakyalı kavimler tarafından...

Eylül 28, 2017 Ders Notu 162 Devamını Oku

Gurbette Kalan Türk Eserleri | Semavi EYİCE

Üç kıta üzerinde uzun süreli hakimiyet kuran Osmanlı-Türk Devleti, bugünkü anlamda bir “İmparatorluk olmamıştı. Feth ettiği heryerde kalıcı olacağını hesaplayarak, o yerleri benimsemiş, oraları  bir...

Eylül 27, 2017 Ders Notu 97 Devamını Oku
Bizans-İmparatorluğunun-çöküşünün-başlangıcı

Bizans İmparatorluğu’nun Çöküşünün Başlangıcı Semavi EYİCE

800 Yıl Önce Dördüncü Haçlı Seferi’nin İstanbul’u İşgali İçinde bulunduğumuz 2004 yılı, İstanbul’un tarihinde 800 yıl önce cereyan etmiş önemli bir olayın yıldönümüdür. Modern tarih...

Eylül 17, 2017 Ders Notu 212 Devamını Oku
Osmanlı Sanatı

Savaş Sanatının Mağlubiyeti ve Sanat Tarihi | Mustafa SÜRÜN

XVIII. ve XIX. yüzyıl Osmanlı tarihi önceki dönemlerinden farklı olarak genelde Avrupa ile olan ilişkiler bağlamında ele alınmaktadır. Savaşlar, fetihler yenilgiler ve kazanılan-kaybedilen topraklar üzerinden...

Mart 12, 2016 Ders Notu 256 Devamını Oku
Antik Dönem Yemek Adeti

Antik Dönemde Yemek Adetlerinin Tarihi Altyapısı | Şebnem ERSİN

Hellenizm ve Hellenizasyon Hellenistik dönem terimi, Büyük İskender’in M.Ö. 4. yüzyıldaki fetihlerinden, Augustus’un M.Ö.30 yılında Mısır’ı ilhakına kadar olan dönemi tanımlamak için kullanılır. Lee I. Levine, “Hellenizm”i, “Hellenistik,...

Mart 12, 2016 Ders Notu 453 Devamını Oku
Eski türk dini tarihi

Eski Türk Dini Tarihi | Abdulkadir İNAN

Eski Türk dini ve mitolojisi hakkında Çin, islâm ve Batı kaynaklarında epeyce malûmat bulunmakla beraber çok dağınık ve kısa olduklarından bunlardan faydalanmak çok yorucu çalışmalar...

Şubat 21, 2016 Ders Notu 408 Devamını Oku
islam tasvir sanatı

İslam Tasvir Sanatında İkonografik Çözümleme

Yrd. Doç. Dr. Gülsen TEZCAN İslam kitap resimlemeciliğinde araştırmacılar uzun yıllar İslam tasvir sanatına dekoratif bir sanat gözüyle bakmışlardır. Dolayısıyla araştırmalar da genellikle tasvirlerin tanıtılması...

Şubat 2, 2016 Ders Notu 1.025 Devamını Oku
semavi-eyice

Mimar Sinan’ın Külliyeleri | Semavi EYİCE

Sinan’ın yaptığı külliyelerde, arazi yapı­ sı, dış estetik ve kurulmuş şehir dokusu göz önünde tutulmuştur. Sinan’ın büyük külliyelerinin yanmda daha ufak ölçülerde olanları da vardır....

Şubat 1, 2016 Ders Notu 911 Devamını Oku

TemaHex