Baştan Sona Minyatür | Rüçhan ARIK

avatar

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

MEZOPOTAMYA VE ANADOLU’DAN ÖRNEKLER

 • A)KİTABÜL-HAŞAİŞ

1a)leiner üni. (990’dan 1083)

2a) viyana küt.( 520)

3a) TSMK,İst.(1229)

4a)Süleymaniye küt. Ayasofya(1224)

 • B) KİTABÜL-TİRYAK

1b) Fransa (1199)

2b)viyana

 • C)AS SÛFİ,SABİT YILDIZLAR

Kitab fi marifetil-hiyelil hendesiyye

1c)İstanbul,TSMK(1131)

 • D)EL CEZERÎ,OTOMATO

1d) İstanbul,TSMK(1206)

 • E)AHMET İBN EL AHNAF, KİTAB EL BAYTARA

1e) İstanbul,TSMK(1210)

 • F)URVA B. HİZAM, VARKA İLE GÜLŞAH

1f) İstanbul, TSMK(13.yy)

 • H) HADİD, BEYAD VE RİYAD

1h) Vatikan(13.yy)

 • G) HARİRİ VE MAKAMAT

1g) Paris(1237)

2g) Rusya bilim akd.(1240-50)

BAHRİ MEMLÜKLERİ DÖNEMİ ÖRNEKLERİ

 • A) BEYDEBÂ yada BİDPAİ, KELİLE VE DİMNE

1a) Oxford(1354)

2a) bayerische statasbiblio (tarih yok)

3a) bibliotheque nationale(tarih yok)

 • B) HARİRİ,MAKAMAT

1b) viyana(1334)

İLHANLILAR DÖNEMİ ÖRNEKLERİ

 • TARİHİ KAYNAKLAR
 • A)REŞİDEDDİN, CAMİ-ÜT-TEVARİH(TARİHLERİN TOPLULUĞU)

1a) edinburgh küt.(1314-15)

2a)Londra(1314)

3a)İstanbul,TSMK(1424-25)

İLHANLI RESİM SANATI ÖZELLİKLERİ

 1. Resim alanı ince, uzun şeritler halindedir.
 2. Resim elemanı alana sığmaz,aşar.
 3. Çizgici bir yaklaşım hakimdir.
 4. Çin mürekkep tekniği kullanılmıştır.
 5. Figürlerde plastik etki hakimdir.
 6. Resimlerde dramatik canlılık vardır.
 7. Resimlerin ard arda dizilmesiyle perspektiflik sağlanmıştır.
 8. Doğa tasvirlerindeki ufuk çizgisi uzak doğuyu hatırlatır.
 9. Aynı rengin tonları kullanılmıştır.
 10. İslam resim sanatı için yenilik yaratmaz ama 15.yy da klasik üsluba zemin hazırlar.

GEÇ İLHANLILAR DÖNEMİ ÖRNEKLERİ

 • A)MANZARA RESİMLERİ
 • B)EDEBİ ESERLER
 1. FİRDEVSİ,ŞAHNAME

1a) İstanbul,TSMK(dağınık nüsha)

 1. DEMOTTE ŞAHNAME( çeşitli koleksiyonlarda)

 

 • C) DİNİ KONULU ESERLER
 1. MİRAÇNAME

1a)İstanbul,TSMK

 • D) BİLİM KONULU ESERLER
 1. ZEKARİYA BİN MEHMET KAZVİNİ, ACAİL ÜL-MAHLÜKAT VE GARAİB ÜL MEVCUAD (GARİP YARATIKLAR ÜZERİNE KİTAP)

NAKKAŞ AHMED MUSA’NIN RESİM ÜSLUBU

 1. Portre ressamıdır. Uygur fresklerini anımsatır
 2. Vurgulamak istediği figürü diğerlerinden daha büyük çizmiştir.
 3. Figürleri farklı bakış açıları ve duruş pozisyonlarından çizmiştir.
 4. Figürler kendi arasında iletişimli olarak verilmiştir.
 5. Figürleri mekana oturttur.
 6. Bulutları kıvrımlı, dalgalı olarak verilmiştir.
 7. Figürlerin yerleştirilmeleriyle perspektif vermeye çalışmıştır.
 8. Daha çok kırmızı, mavi renkler kullanmıştır.

İNCÜ DÖNEMİ ÖRNEKLERİ

 • A) BEYDEBA yada BİDPAİ, KELİLE VE DİMNE

1a) Londra(1307-1308)

 • B) FİRDEVSİ, ŞAHNAME

1b) İstanbul,TSMK

İNCÜ DÖNEMİ RESİM SANATI ÜSLUP ÖZELLİKLERİ

 1. Kırmızı,sarı,mavi zeminleriyle aynı zamanda biçimsel olarak da duvar resimlerine benzemektedir.
 2. Katı,tutuk,iri, dolgun yüzlü figürler görülür.
 3. Figürlerin giysileri Selçuklu üslubunu hatırlatır.
 4. Konik tepeler incü dönemi el yazmalarında görülen bir özelliktir.
 5. Bitki,çiçek motifleri Selçuklu uslubunu anımsatır.
 6. Düzenli olarak boyanmış tuğla duvarlar görülür.
 7. Bulut, şakayıklar Uzakdoğu süslemelerini yansıtarak ilhanlılarla gelen etkileri gösterir.

MUZAFFERİLER DÖNEMİ ÖRNEKLERİ

 • FİRDEVSİ, ŞAHNAME

1a) İstanbul, TSMK nüshası

 • BİDPAİ (BEYDEBA), KELİLE VE DİNME

1a) Paris nüshası,1390

 • MECMUA

1a) İstanbul,TSMK 1398

MUZAFFERİ DÖNEMİ SANAT USLUBUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ

 1. Tasvirler daha çok açık havada geçer
 2. İstiridye biçimli tepeler üst üstte sıralanmıştır.
 3. Bazı dağ resimlerinde , romantik bir yaklaşımla çeşitli meyva ağaçları görünür.
 4. Figürlerin sarıkları hafif yana yatıktır.
 5. Figürler küçük boylu, oval başlı-uzun boyunlu, ince bellidir.
 6. Sahnelerde az insan figürleri görünür.

XIV. YY İRAN-IRAK CELAİRİ DEVRİ YAZMALARI

 • Nizamî, hamse

1a) Londra nüshası, 1386-88

 • Hacuy-î Kirmani, hamse

Sultan Said Bahadır’a sunulur. Nakkaş: Cüneyd Bağdadi Bağdat ta yapılmıştır.1396.

 • Sultan Ahmet, Divan

Hattatı: Mir Ali Tebrizi’dir.

SULTAN AHMET DÖNEMİ ÜSLUB ÖZELLİKLERİ

 1. Mistik anlatıma merak başlar.
 2. Lirik metinler için Romantik resimler yapılır.
 3. Resimli sayfalarda yazının yeri ve önemi azalır.
 4. Komposizyon aşağıya doğru genişler.
 5. Figürlerin boyutları küçülür.
 6. Resimlerde ayrıntıya önem verilmeye başlanır.
 7. Manzara gerçekçi doğa tasviri ifadesi kullanılır.

TİMURLU DÖNEMİ YAZMALARI

DÖNEMİN ÖNEMLİ BAŞKENT VE SULTANLARI

ŞİRAZ HERAT SEMERKAND

İskender Sultan Şahruh Uluğ Bey

İbrahim Sultan Baysubgur

Abdullah Sultan Hüseyin Baykara

A – ŞAHRUH DÖNEMİ

 • Reşideddin, Cami’ üt-Tevarih

1a) İstanbul, TSMK

 • Hafız-ı Ebru,Külliyat-ı Tarih

1a) İstanbul, TSMK

 • Mir Haydar, Mihriçname

1a) Paris nüshası

 • Nizami, Hamse

Eserin katibi Mahmut , Şahruh ise;1431 yılında hazırlamıştır.

SULTAN ŞAHRUH DÖNEMİ ÜSLUB ÖZELLİKLERİ

 1. Çok itinalı ve kaliyeli resimlerdir.
 2. Resimlerin bir kısmı tüm sayfayı kaplar
 3. Tepelerin gerisinde gruplar halinde insan toplulukları vardır.
 4. Bol altın yaldız kullanılmıştır
 5. Büyük ağaçlar, çiçek öbekleri tipiktir.
 6. Simetrik olmasa da dengeli bir komposizyon vardır.
 7. Renkler güçlü ama baskın değildir

B- BAYSUNGUR MİRZA DÖNEMİ

HERAT AKADEMİSİ(1420-1433)

 • Firdevsi, şahname

1a) tahran nüshası

 • Nasrullah, kelile ve dinme

1a) İstanbul,TSMK nüshası

BAYSUNGUR MİRZA DÖNEMİ ÜSLUB ÖZELLİKLERİ

 1. Resim elemanları fazla ama karmaşık değildir.
 2. Celairi dönemiyle bağlar vardır. Anlatım sayfa kenarına kadar taşar. İfadeler abartı değildir.
 3. Kırmızı ve turuncu çok kullanılmıştır.
 4. Altın yaldız daha çok gökyüzünü göstermekte kullanılmıştır.
 5. Bahar açmış çiçek dalları görülür.
 6. Figürler; ciddi, katı olarak tasvir edilmiştir.

BAYSUNGUR DÖNEMİ SONRASI:

 • NİZAMİ, HAMSE

SULTAN HÜSEYİN BAYKARA DÖNEMİ

HERAT

ÖNEMLİ İSİMLER

 1. Sultan Hüseyin Baykara
 2. Ali Şir Nevai: Divan-ı Lügat-it Türk ve Muhakemtü’l Lugateyn
 3. Nakkaş Kemallettin Behzad
 4. Sultan Ali Meşhedi
 5. Sadi, Bostan
 1. ELYAZMALARINDAN ÖRNEKLERİ :
 • Ali Yezdi, zafername
 • Nizami, Hamse

1a) Londra nüshası 1494-1495

 • Sadi, Bostan

1a) kahire nüshası 1488

 1. TEK SAYFALI RESİMLER
 2. TEZHİPLİ RESİMLER

NAKKAŞ BEHZAD’IN RESİM ÜSLUBU

 1. İslam resminin temel özelliklerini korur.
 2. Baysungur dönemindeki grup figürler yine vardır. Yine ilitişim kuvvetlidir.
 3. Figürler bireysellik kazanmıştır. Bu gözlemci bir yaklaşım sunar.
 4. Resimde canlılık, hayat, hareketlilik gözlenir.
 5. Günlük yaşamdan ve savaş sahnelerini sıklıkla kullanmıştır.
 6. Manzaralarda gözlemci bir yaklaşım ortaya koyar.
 7. Ana konu hemen fark edilir. Etrafındaki başka yaşantılar konuya eşlik eder.
 8. Görkemli çınar ağaçları görülür.
 9. Mimaride yapının farklı bölümleri ve içinde yaşanan olaylar anlatılmaktadır.
 10. Mimari – figür arasında biçim ve içerik ilişkilendirilmiştir.

TÜRKMEN DÖNEMİ

KARAKOYUNLU DÖNEMİ (1380-1469)

ÖNEMLİ HÜKÜMDARLAR

Kara Yusuf—– Tebriz

Cihan Şah —–Tebriz

Pir Budak—— Tebriz ve Bağdat

Resim üslubunun genel özelliği : TİMURLU-ŞİRAZ VE TİMURLU HERAT etkilidir.

 • NİZAMİ, HAMSE

1a) İstanbul,TSMK nüshası 1440-1453

 • MUCMUA

1a) İstanbul, TSMK nüshası (kitabesi yok)

 • DEHLEVİ, HAMSE ( cihan Şah’ın ölümünden sonra hazırlanmıştır.)

1a) İstanbul, TSMK nüshası

 • FİRDEVS, ŞAHNAME

1a) İstanbul, TS:M:K nüshası

KARAKOYUNLU ÜSLUB ÖZELLİKLERİ

 1. Kalıplanmış ve tekrarcı bir doğa anlayışı hâkimdir.
 2. Kayalıklar köpürmüş gibi tasvir edilmiştir.
 3. Resim kurgusu şematik olarak tekrarlanır.
 4. Olayın yaşandığı yer dağlık değilse; zemin açıktır.
 5. Tıknaz ve iri başlı figürler resmedilmiştir. Hareketleri katı ve kuklamsıdır.
 6. Doğa tasvirlerinde: Timur-Şiraz

Komposizyonda: Timur- Herat etkileri görülmektedir.

AKKOYUNLU RESİM SANATI

ÖNEMLİ SANAT MERKEZLERİ: TEBRİZ VE ŞİRAZ

 • NİZAMİ, HAMSE

1a) İstanbul, TSMK nüshası 1475

2a) İstanbul, TSMK nüshası 1481

Baysungur ziyarette gittiğinde o sarayın renginde kıyafet giymiştir. Siyah giydiğinde: Zühal, sarı giydiğinde: güneş, beyaz giydiğinde: Zühre, mavi giydiğinde: Utaid, yeşil giydiğinde: ay, kırmızı giydiğinde: Merih saraylarındadır.

SAFEVİ DÖNEMİ RESİM SANATI (1501- 1760)

Tebriz, Herat, Kazvin, İsfahan, Şiraz sanat merkezleridir.

ŞAH İSMAİL DÖNEMİ RESİM SANATI: (1487-1524)

 • NİZAMİ, HAMSE’ de geçen Leyla ile Mecnun mesnevisinin sonunda 1481 yılı yazmaktadır. Bu dönem hakkında yazılı başka kaynak bulunmamaktadır.

ŞAH TAHMASB DÖNEMİ

 • FİRDEVSİ, ŞAHNAME( HOUGHTON ŞAHNAMESİ VEYA ŞAH TAHMASB ŞAHNAMESİ)

TEBRİZ NAKKAŞHANESİNİN RESİM ÜSLUBU

 1. Herat ve Tebriz sanatlarının birleşmesiyle meydana gelmiştir. Timurlu herat nakkaş hanesinin durdun ve ağırbaşlı haline Tebriz nakkaş hanesinin hareketli, heyecanlı ve canlı üslubu eklenmiştir.
 2. Komposizyon çok kalabalıktır.
 3. Aşırı bir yüzey süslemesi görülür.
 4. Ayrıntılı ve itinalı bir şekilde süslenmiştir.
 5. Resimler tüm sayfayı kaplar
 6. Figürlerin sarıkları Safevilerin önemli hükümdarlarından Haydar’ın kullandığı “TAC-I HAYDARΔ Adı verilen sarık ve ortasından uzanan kırmızı konik SERPUŞT etrafına dolanan 12 dilimli başlık görülür.
 7. Manzaralar masalsı ve şiirseldir.
 8. Figürler; ince, zayıf, küçük boyutludur.

SULTAN İBRAHİM MİRZA DÖNEMİ RESİM SANATI (1543-76)

 • CAMÎ, HEFT EVRENG
 • AMİN UL-DİN MUHAMMED NAZLABADİ BAYHAqİ SABZAVARÎ, CELAL VE CEMAL

SAFEVİ DÖNEMİ ŞİRAZ DÖNEMİ RESİM ÜSLUBU

ŞİRAZ- TÜRKMEN ÜSLUBUNUN DEVAMINI OLUŞTURUR.

 1. Figürler; ince, zayıf, ufak, yuvarlak yüzlü, pembe yanaklıdır. Türkmen figürlerini hatırlarken şey ise; kukla duruşları hâkimdir.
 2. Başlardaki tac-ı haydari henüz tam şeklini alamamıştır. Ama serpuştlar görülür.
 3. Sahne kurgusu Türkmen komposizyonunu hatırlatır.
 4. Renkli tepelerin üzerinde iri çiçek demetleri yer alır.zeminden fışkıran uzun yapraklı yeşil bitkiler vardır.
 5. Gökyüzünde altın yaldız üzerine yengeç kıskaçlarına benzer bulutlar vardır.
 6. Resim alanı küöülmüş ve enine bir gelişim gösterir.

SAFEVİ DÖNEMİ KAZVİN OKULU RESİM ÜSLUP ÖZELLİKLERİ

 1. Zarif erkek figürleri görülür. Yanaklara zülüfler iner. Çekik kaşlar, geniş omuzlar küçük elli tasvirlerdir.
 2. İnişli- çıkışlı tepeler, pembe-mavi tepeler hep herat etkisidir.
 3. Manzara resimlerinde iri ağaçlar,uzun-oval ağaçlar tipiktir.

GEÇ SAFEVİ DÖNEMİ İSFAHAN NAKKAŞ HANESİ

ŞAH ABBAS SAFEVİ ( I. ABBAS) DÖNEMİ RESİM ÖZELLİKLERİ

ÖNEMLİ İŞLER: ŞİİLİĞİN YENİDEN CANLANMASI

İSFAHAN’IN AVRUPA’DA ÜNLENMESİ

ALBÜM RESSAMLIĞININ YAYGINLAŞMASI

EL YAZMALARININ BİR KISMI: TİMURLU- HERAT ; BİR KISMI: SAFEVİ- TEBRİZ ÖZELLİĞİ GÖSTERMEKTEDİR.

 • FERİDEDDİN ATTAR, MANTIK ÜT- TAYR

1a) New York nüshası

II. ŞAH ABBAS DÖNEMİ RESİM SANATI ÖZELLİKLERİ

ÖNEMİ: AVRUPA RESMİ İRAN İÇİN YENİ KAYNAKLAR SAĞLAR

ALBÜM RESSAMLIĞI İLE ÜNLENMİŞTİR.

ÖNEMLİ SANATÇISI: RIZA-İ ABBASİ

RIZA-Î ABBASÎ RESİM ÜSLUBU

 1. Resimlerinde günlük yaşamı anlatmıştır.
 2. Tasvirlerinde ya tek erkek, tek kadın ya da çift vardır.
 3. Erkeklerin sarıkları dağınıktır.
 4. Figürlerin etrafında az renkli hafif sazlıklar, ince dallar vardır.
 5. Elbise kıvrımları ve dalgalanmalarında çizgiciliği öne çıkarmıştır.
 6. Doğa betimlemelerinde az renk kullanırken; giysileri oldukça renklidir.

SAM MİRZA DÖNEMİ RESİM ÜSLUBU ( RIZA-İ ABBASÎ’NİN ÖĞRENCİLERİ)

ÖNEMLİ SANTÇILAR: MUİN MUSAVVİR: firdevsinin şahnamesinin nakkaşlığını yapmıştır.

MUHAMMED ZAMAN: firdevsi şahnamesinin nakkaşlığını yapmıştır. YAĞLI BOYUYI KULLANAN İLK KİŞİDİR.

II. dönem:

OSMANLI MİNTATÜR SANATI

Topkapı sarayında EHLl-İ HIREF TEŞKİLATI:

Saray içinde çalışan ve çeşitli bölüklerden oluşan teşkilata “ehl-i hıref” denmektedir.fatih ve yavuz döneminde varlığı bilinen bu teşilat kanuni döneminde en parlak dönemini yaşamıştır. Padişaha hediye sundukları zaman padişah-i’ nam denilen para ödülü verilmiştir.

II. MURAT DÖNEMİ RESİM SANATI:

 • Ahmedi , İskendername: büyük iskenderin yaşamını anlatan bir kitaptır. Anlatım biçimi ve dil olarak tamamen anadoluya ürünüdür.

1a) Paris nüshası: Osmanlı minyatür en erken örneği Amasya’da 1416 yılında hazırlanmıştır.

II. MEHMET DÖNEMİ RESİM SANATI:

El YAZMALAR:

 • Şerafeddin Sabuncuzade, Cerrahiyyetü’l- Haniyye: hekimlerin kullandıkları aletleri ve müdahaleleri anlatılmıştır.

1a) Paris nüshası

 • Tebrizi ( bedreddin Minucehr el Taciri el tebrizi), Dilsuzname: üslup olarak Şiraz,Timurlu, Türkmen resimleri vardır.
 • Katibi, Külliyat: iki farklı resim üslubu kullanılmıştır. İlk grup dilsuzname’nin resimlerine benzemektedir.
 • Ahmedi, İskendername: mimari yapılar ince fırça işçiliği ile hazırlanmıştır. Az figürlü komposizyonlar yanında grup grup kalabalık grup öbekleri vardır.

1a) Edirne nüshası: XV.yy Karakoyunlu üslubuna benzer.

2a) İngiltere- st. Petersburg nüshası

MADALYONLAR VE PORTRELER:

1 – VENEDİKTEN GETİRİLEN SANATÇILAR:

a) MADALYONLAR:

– Constanzo do Ferrara, II. Mehmet madalyası,1481.

– gentile bellini, II. Mehmet madalyası,1480.

– bertoldo di Giovvanni, II. Mehmet madalyası,1480.

b) PORTRELER:

– anonim, El Gran Turco: fatih’in şapkasını ejderha gibi yapmıştır.

– Gentile Bellini, II. Mehmet portresi: halılı resim.

2-OSMANLI SANATÇILARININ YAPTIĞI ESERLER:

-sinan bey, II. Mehmet portresi.

– Sinan bey, Nakkaş portresi.

– Şiblizade Ahmed, Gül koklayan Fatih.

II. BEYAZID DÖNEMİ RESİM SANATI

Bu dönemde portrecilik ve kitap ressamlığı önemlidir.

 • Nasrullah, Kelile ve Dimne

1a) bursa nüshası

2a)Bombay nüshası

 • Hatıfi, hüsrev ü Şirin
 • Şeyhi, hüsrev ü Şirin

1a) upsalla nüshası

2a) Londra nüshası

 • Hamdi, Leyla ve mecnun
 • Bursalı Şerafeddin Musa( uzun firdevsi), Süleymanname
 • Melik-i Ümmi, Şehname

RESİM EKLEMELERİ YAPILAN EL YAZMALARI:

 • Emir Hüsrev Dehlevi, Hamse
 • Nizami, Hamse

I. SELİM DÖNEMİ RESİM SANATI

Bu dönemde nakışçı üslupları divan geleneğini oluşturmuştur.

 • Attar, Mantıkü’t- Tayr (kuşların dili)
 • Sultan I. selim, Divan
 • Hamdi, Yusuf u Züleyha

KANUNİ DÖNEMİ RESİM SANATI

A- EDEBİ KONULU EL YAZMALAR:

 • Neavi, Divan
 • Şahi, Divan
 • Camii, Tuhfet’ü-l Ahrar
 • Arifi, Guy u Çevgan
 • Nevai, Hamse.

B- NİGARİ VE PORTRECİLİK

Büyük babası satrançta Abdülkadir adıyla ünlenmiş bir ustadır. Nigari’nin bir diğer adı; Haydar Reis’dir.

C- PİRİ REİS VE HARİTACILIK

1465 yılında karaman’da doğar. 3 eseri vardır:

 • I. dünya haritası: amerika’ya kadar çizmiştir. 1513
 • Kitab-ı Bahriye: gelibolu’nda 1526 yılında hazırlamıştır. 215 resim içerir.
 • II. Dünya haritası: 1518 yılında hazırlamıştır. yarım bıraktığı atlas okyanusu ve amerika’nın tamamını çizer.

D- MATRAKÇI NASUH

Saray bosna’da doğmuştur. Topografik çizimlerinde figür yoktur. Kuşbakışı çizdiği haritalardaki şehir, mimari, gemi, köprü, kale resimlerini karşıdan görünüyormuşçasına çizmiştir. Şehirde önemli mimari yapıları tek tek seçilebilir şekilde resmetmiştir. Bölgelerin özelliklerini yansıtırken bitki örtüsünü ve hayvan tasvirlerine yer vermiştir.

 • MECMU’İ MENAZİL
 • SÜLEYMANNAME
 • TARİH-İ SULTAN BEYAZID
 • SELİMNAME

E- TARİHİ KONULU EL YAZMALAR

 • Şükri, selimname
 • Şerif, şahname( tercüme-i şahname-i Firdevsi)
 • Arifi, Şehname-i Ali Osman

1. bölüm: ENBİYANAME: peygamber tarihi

2. bölüm ve 3. Bölüm nerede bilinmiyor.

4. bölüm: OSMANNAME: osman’dan I.beyazıd’a kadar

5.bölüm: SÜLEYMANNAME:kanuni dönemi

 • Arifi, Futühat-ı Cemile

F- SAZ ÜSLUBU VE ŞAH KULU:

Önemli sanatçıları: şah kulu – velican- kara memi

II. SELİM DÖNEMİ RESİM SANATI

Dönemin öenmli nakkaşı; nakkaş osman’dır.

 • AHMET Feridun, Zigetvarname
 • Arifi

III. MURAD DÖNEMİ RESİM SANATI

 • SEYYİD Lokman Aşuri’ nin eserleri: Arifi’den sonra saray şehnamecisidir.

1- Zafername veya Süleymanname

2- Şehname-i Selim Han

3- Şehinşehname

4- Şemailname

 • Aşık Çelebi, Meşairü’ş- Şuara (şairler Tezkeresi)
 • Aşurî, Zübdetü’t- Tevarih
 • I. nüshası- III. Murad için
 • II. Nüsha- Sadrazam Siyavuş Paşa için
 • III. nüsha Darüssaade Ağası Mehmet Ağa için
 • Aşurî, Hünername
 • İntizamî, Sûrname-i Hümayun
 • Darîr, Siyer-i Nebi ( 6 cilt vardır.)
 • Gelibolulu Mustafa Ali, Nusretname
 • Asafî Paşa, Gencine-i Feth-i Gence
 • Rumuzî, Tarih-i Feth-i Yemen
 • Önemli nakkaş; Nakkaş Hasan
 • Zemin eflatun, turuncu, pembe; zemin dışında canlı ve parlak renkler kullanmıştır.
 • Doğa figürleri oldukça sadedir.
 • Şişmanca figürleri; kalın siyah saçlı, siyah kaşlı, yuvarlak yüzlü, kısa boyludur.
 • Önemli figürleri merkeze yerleştirmiştir.
 • Asafî Paşa= Dal Mehmet Çelebi’dir.
 • Talikizade Suphi Çelebi şiirlerinde “suphi” imzasını atmıştır.
 • Gelibolulu Mustafa Ali’nin Nusretname eseri Bağdat hattat ve hattat tarihi hakkına birinci el kaynak olması bakımından önemli dir.

EDEBİ KONULU YAZMALAR

 • Suphi Çelebi, Firasetname
 • Cinani, Cevahirü’l- Gara’ib ve Tercemetü’l- Bahrü’l- Aca’ib
 • Hamdullah Hamdi, Leyla ve Mecnun
 • Suudî, Metali’ü’s- sade ve Yenabi’üs- siyade

III. MEHMET DÖNEMİ

 • Nakkaş Hasan önemlidir.
 • Suphi Çelebi, Eğri Fetihnamesi ( Şehname-i Sultan Mehmet-i Salis)
 • Eğri: Macaristan

XVII. YY RESİM SANATI

 • Murakkalar yapılmıştır. Albüm görülür.

I. AHMED DÖNEMİ

 • I.Ahmed Albümü
 • Albüm
 • Kalender Paşa, Falname
 • Anonim, Ahval-i Kıyamet

II. OSMAN DÖNEMİ

 • Şehnameci Nedim’dir.
 • Nakkaş NAHŞİ önemlidir.
 • Ayaktaki figürlerin vücudu acayip biçimde uzar ve incelir.
 • Beyaz sarıklar yüze göre daha büyüktür.
 • 3 boyutluluk vardır.
 • Tepeleri insan başına benzer.
 • Zemin; açık yeşil, pembedir.
 • Figürleri yaparken kalıp kullanmıştır.
 • Taş Köprülüzade, Tercüme-i Şeka’ik-i Nu’maniye

SULTAN İBRAHİM (1640- 48)

 • Albüm hazırlama çalışmalarının devamı görülür.
 • Kıyafet Albümleri
 • Anonim, Silsilname
 • Musavvir Hüseyin önemli bir ressamdır.
 • Resimlerinin altına İstanbulî olarak imza atar. Bunun sebebi; İstanbullu olduğnu belirtmektir.
 • Gerçekçidir.
 • Giysi ayrıntıları verir.
 • Madalyon içinde Peygamber resimlerinin ardına manzarayı çizgisel olarak verir. Bu sayede perspektifi verir.
 • Musavvir= portre ressamlığı.

II. SÜLEYMAN DÖNEMİ

 • Kıyafet Albümü ( Kral XIV. Luis’e verilmiştir.)

XVIII. YY DÖNEMİ

III. AHMED ( 1703-30)

 • En önemli nakkaş Levni’dir.
 • Nakkaş Osman’nın üslubundan gider.
 • Figürleri 4/3’ lük profilden çizer.
 • Gerçekçidir.
 • Sağ alta imzasını atar.
 • Kebir Musavver, Silsilname
 • Albüm
 • Vehbi, Surname
 • Diğer nüshası Damad İbrahim için hazırlanmıştır. Bunda; Nakkaş İbrahim çalışmıştır.
 • Figürler iridir. Yüzler büyüktür.
 • Ayrıntıya önem verir.
 • Nevizade Atayî, Hamse
 • Atayî, Baltimore
 • Sümbülname
 • Çiçek resimlerini Müzehhip Ali Üsküdarî çizmiştir.

I. MAHMUD DÖNEMİ

 • Abdullah Buharî en önemli nakkaşdır. Lakelerin üzerine manzara resimleri yapmıştır.
 • Buharî, Albüm

I. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ

 • Refail en önemli nakkaşdır.
 • Ermeni kökenlidir.
 • Arkayı tek renk boyamıştır.
 • Giysi ayrıntılarına önem vermiştir.
 • Yağlı boya kullanmıştır.
 • Işık- gölge önem vermiştir.

Sıradaki içerik:

Baştan Sona Minyatür | Rüçhan ARIK

editörün seçtikleri EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ