Konya Sırçalı Medrese

avatar

admin

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

KONYA SIRÇALI MEDRESE

Konya Sırçalı Medrese ismini çini süslemelerinden almaktadır. Medrese II. Alaeddin Keykubad tarafından 1242 yılında inşa ettirilmiştir. Açık avlulu medreselerin önemli örneklerindendir. İki katlıdır. Fakat ikinci kat yıkıldığından sonradan yapılmıştır. Bugünkü medresede yapı malzemesi olarak kesme taş, moloz taş ve tuğlanın kullanıldığı görülmektedir. Taç kapının arkasındaki giriş bölümü de eyvan olarak kabul edildiği takdirde medrese iki eyvanlıdır. Ancak, ana eyvan girişin tam karşısındadır.

Medrese doğu-batı yönüne doğru uzanan kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Sırçalı Medrese, tamamen simetrik, dengeli planı ile klasik Selçuklu medreselerinin ilk örneklerindendir. Medresenin ana cephesi, ortasına taç kapının(portalin) yerleştirildiği doğu cephesidir. Portal, tamamen kesme taştan yapılmış olan bu cephenin ortasında ileri doğru taşkındır. Portal, geometrik süslemeleri, kitabesi, yanlardaki mihrabiyeleri ve mukarnaslarıyla değişik bir görünüm sergilemektedir. Medresenin diğer üç cephesi oldukça sade ve monotondur. Portalden medreseye girilince, giriş eyvanının kuzeyinde türbe, güneyinde ise bir hücre yer almaktadır. Hücrenin güneyinde, türbenin ise kuzeyinde yine birer oda vardır. Bu odaların batı tarafları üst kata çıkan merdivenlerin yer aldığı koridor(dehliz) bulunmaktadır. Türbede II. Alaeddin Keykubad’ın Lalası Bedreddin Muslih yapmaktadır. Ortasında büyük bir şadırvan bulunan açık avlunun ana eyvan tarafı dışında, doğu, güney ve kuzey olmak üzere üç taraftan da revaklarla çevrilmiştir. Güney revakının önünde ve kuzey revakının ise arkasında simetrik olarak yerleştirilmiş dörder oda vardır. Medresenin batı kanadının ortasında ana eyvan, bu eyvanın güney ve kuzeyinde ise birer kubbeyle örtülü birer oda yerleştirilmiştir. Ana eyvanın güney duvarında çinili mihrap yer almaktadır. Dolayısıyla eyvanın yazlık dershane ve mescit olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca bu eyvanın kuzeyindeki odada da mihrap vardır. Eyvan kemerinin içinde, solda “Ameli Muhammed bin Muhammed bin Osman el-Benna el-Tusi” olarak mimarın adı yazılıdır. Eskiden eyvanı tamamen kaplıyan çini süslemelerden ve mihrap çinileri ile eyvanın avluya bakan cephelerindeki çinilerin çoğu bugün dökülmüştür.

Günümüzde Mezar Taşı Müzesi olarak kullanılan Sırçalı Medrese Türk İslam Sanatları ve Mimarisinde, açık avlulu ve iki katlı Anadolu Selçuklu medreselerinin güzel bir örneğini oluşturması, çini süslemeleri ve portali gibi özellikleri bakımından önemli bir eserdir.

 

Sıradaki içerik:

Konya Sırçalı Medrese

editörün seçtikleri EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ